Dr.VAP – elektronické změkčování vody

POMOCNÍK V BOJI S VODNÍM KAMENEM

Funkce

Dr.VAP provede profesionální úpravu vody pomocí střídavého elektromagnetického pole v cívce navinuté na vodovodním potrubí. Do vody se nic nepřidává ani se z ní neubírá, chemické složení vody se nemění. Elektromagneticky upravené soli ztrácejí schopnost tvořit inkrust (pevné usazeniny – kotelní neb vodní kámen). Takto upravené soli se ve formě drobnokrystalického případně amorfního kalu vyplavují ven.

Mezi hlavní výhody této úpravy patří:

 • ochrana proti usazování vodního kamene
 • již vytvořený kámen se pozvolna rozpouští
 • udrží čistá sedla vodovodních kohoutků i dalších armatur
 • ochrání pračku, boiler, karmu, kotel, kávovar, varnou konvici před usazeninami, není třeba používat změkčovací přípravky
 • čisté topné těleso má delší životnost a šetří elektrickou energii
 • upravená voda prospívá rostlinám, podporuje klíčivost
 • snadná instalace i pro laika bez demontáže potrubí, nevyžaduje žádnou údržbu
 • neruší elektrické přístroje ani neobtěžuje okolí hlukem
 • zanedbatelné provozní náklady, spotřeba cca 1kWh za měsíc
 • bezpečnost provozu je zajištěna použitím nízkého napájecího napětí 12V
TypSUPREVAP mini
SUPERVAP 5 HD
Síťový adapter230VAC / 9V, 300mA230VAC / 9V; 300mA
Nastavení frekvence0,6 – 12 kHz
0,8 – 8 kHz, 8 – 15 kHz
náběh pulsůpravoúhlýpravoúhlý
výkonřízeno programem
5 programů, nastavitelné
wobblerano, jedno pásmo / jedna cívkaano, dvě pásma / dvě cívky
Indikační LEDnastavení, sanace, kontrola cíveknastavení, sanace, kontrola cívek
Rozměry (d x š x h)90 x 65 x 22 mm155 x 50 x 27 mm
Montážna zeď nebo na trubkuna zeď nebo na trubku
TypDr.VAP IV – FamilyDr.VAP III – Turbo Professional
Síťový adapter230VAC / 9V, 300mA230VAC / 9V; 300mA
Nastavení frekvence0,8 – 8 kHz, 8 – 15 kHz0,8 – 5 kHz, 5 – 10 kHz, 10 – 15 kHz
náběh pulsůpravoúhlýpravoúhlý
výkon5 programů, nastavitelépotrubí plast / kov
wobblerano, dvě pásma / dvě cívkyano, tři pásma / tři cívky
Indikační LEDnastavení, turbo, kontrola cívekprovozní parametry, kontrola cívek
Rozměry (d x š x h)145 x 75 x 40 mm177 x 102 x 36 mm
Montážna zeď nebo na trubkuna zeď nebo na trubku

Dr.VAP se dodává v sadě obsahující vše potřebné pro montáž – síťový adapter, vodič pro navinutí cívky opatřený konektory, samolepící úchytky a pásky pro připevnění na trubku, český návod.


Několik poznámek k navinutí cívky.
– pokud vede potrubí teplé a studené vody vedle sebe, je možné objednat prodloužený vodič a navinout dvě cívky jedním drátem.
– V případě nutnosti umístit cívku ve vlhkém prostředí, doporučujeme objednat delší vodič cívky, navinout počet závitů podle návodu a umístit Dr.VAP mimo vlhké prostředí. Vzdálenost Dr.VAPu od cívky může být bez ztráty účinnosti až 2,5m.

Technologie, poznatky, koncepce, aplikace.

 1. Výrobky a zařízení, které jsou firmami nabízeny můžeme rozdělit do tří základních skupin:
 2. Zařízení na principu fyzikálním, např. magnetická úprava vody, elektromagnetická úprava vody s externím zdrojem elektrické energie, ultrazvuk, atp.
 3. Zařízení na principu chemickém, např. zařízení kde je upravovaná voda vedena materiálem, který má alkalizační účinek.

Výrobky první skupiny jsou účinné do různého stupně a do různé vzdálenosti od jejich umístění, zejména pro vody s vysokou tvrdostí a kladným indexem uhličitanové rovnováhy, tj. takové které mají tendenci po ohřátí tvořit inkrusty s převahou uhličitanu vápenatého.

Elektromagnetická úprava spočívá v průchodu kapaliny elektromagnetickým polem. Tím získá voda tu vlastnost, že vylučovaný inkrust – kotelní nebo vodní kámen – se tvoří v několikanásobně menší míře, nebo se jeho tvorba zcela zastavuje. Látky rozpuštěné ve vodě se vylučují ve formě drobnokrystalického, po případě amorfního kalu, který lze vyplavit, vyfoukat nebo jinak snadno odstranit. Chemické složení se elektromagnetickou úpravou nenění, voda se tedy chemicky nezměkčí, ale má vlastnosti měkké vody. Po průtoku vody cívkou přístroje se vytvoří z látek ve vodě rozpuštěných mikroskopicky jemné krystalky, a to v jiné krystalické soustavě než původní, takže jak již bylo výše popsáno, už nevytváří inkrustaci – vodní kámen. Pokud se tyto mikrokrystalky dostanou do styku s inkrustáty (vodním kamenem), postupně je rozpustí na jemný kal.

Vodní kámen způsobuje v našich domácnostech nemálo problémů. Mezi hlavní patří zvyšování spotřeby energie (důsledek tepelného odporu na topných spirálách elektrospotřebičů), snižování průchodnosti potrubí (tlakové ztráty v rozvodech vody), zkracování životnosti zanesených systémů, poškozování ventilů a postupná ztráta jejich regulační funkce. Nejjednodušší by bylo používat tzv. měkkou vodu neobsahující kamenotvorné látky. Taková voda se však vyskytuje jen zřídkakdy a není pro lidi, ani pro živočichy a rostliny zdraví prospěšná – obsahuje totiž jen velmi málo minerálů. Ideální je použití běžné, převážně tvrdé vody upravené tak, aby se chovala jako voda měkká.

Na těchto výše uvedených principech pracuje náš nový přistroj Dr.VAP. Opět zdůrazňujeme, že vlivem elektromagnetického pole získává voda na určitou dobu vlastnosti vody měkké. Tato voda nevytváří tvrdé inkrusty a rozpouští pozvolna staré nánosy. Platí, že čím více vody proteče zařízením tím je vyšší účinnost našeho přístroje Dr.VAP.

Pokud chcete použít Dr.VAP pro rodinný domek nebo pro domácnost je vhodné umístění na začátku vodovodního systému. U veřejné přípojky za vodoměr, u vlastního zdroje mezi čerpadlo a vodárnu. Cívka která vytváří magnetické pole, musí být navinuta na rovném úseku potrubí, alespoň 10cm od kolen, ventilů atd. Nezáleží na poloze potrubí (vodorovné, svislé…). Při menších průměrech potrubí se účinek projeví dříve.
Pokud chcete chránit pouze automatickou pračku naviňte cívku přímo na přívod k pračce. Trvale a bez chemikálií Vám ochrání pračku (myčku…) před vodním kamenem. Protože se voda chová jako měkká, můžete snížit dávkování pracích prostředků.
Cívku lze navinout i na přívod boileru. Nedochází k zarůstání boileru ani topné spirály. Náklady na ohřev nenarůstají spolu se sílou vodního kamene.

Působením magnetické úpravy vody vzniká nepatrné množství peroxidu vodíku, který při reakci s kovovým povrchem potrubí vytváří velmi stabilní povlak s výbornými antikorozními účinky. Korozně ochranný účinek vzrůstá s tvrdostí vody.

2023 © Tyris Technology s.r.o.

Website by